تماس با ما


تلفن: 09189725307

آدرس: سنندج -تکیه چمن -بلوار چمران -کوچه ساحل 2
شعبه تکیه و چمن: تکیه و چمن جنب مسجد بعثت
شعبه زاگرس: زاگرس مجتمع امانیه