شیر یکی از بهترین منابع کلسیم، پروتئین، ویتامین های گروه B، خصوصا ویتامین B2 بوده اما موضوع به همین سادگی نیست بسیاری از متخصصین گوارش با مصرف شیر موافق نیستند و نقد انها نسبت به شیر پاستوریزه و هوموژنیزه بیشتر است.
به طور مثال در یک لیتر شیر بیست و دو گرم پروتئین کازئین و شش گرم پروتئین وی وجود دارد و در طی فرایند پاستوریزه پروتئین وی از بین خواهد رفت و کلسیم نیز غیر قابل جذب می شود و کد نخوردن انزیم تجزیه کننده لاکتوز و نفخ و …بر رد مصرف شیر می افزایند .اما فراموش نکنیم که یک لیتر شیر بیست و دو گرم پروتئین کازئین دارد که  هدف اصلی مصرف شیر در شب توسط یک ورزشکار دقیقا همین پروتئین است در غیر اینصورت منابع تأمین کلسیم و سایر مواد معدنی و ویتامین ها در طبیعت کم نیست اما هیچ یک حاوی پروتئین بی نظیر کازئین برای شب هنگام نخواهد شد البته روی صحبت بنده با ورزشکارانی است که بعدازظهر بیش از یک تن وزنه جابه جا کردند/نه یک فردی که تمام روز را پشت میز یا مانیتور سپری کرده و در وعده نهار و شام به اندازه سه ورزشکار غذا میل می کند و حداکثر فعالیت او بلند شدن و نشستن روی صندلی و چرخاندن فرمان ماشین خود است.تغذیه ورزشی دنیای دیگری از تغذیه است .
هرچند که مصرف شیر محلی و جوشیده شده به لحاظ ویتامین و مواد معدنی غنی تَر از نوع پاستوریزه ان است اما مصرف شیر پاستوریزه هم برای یک ورزشکار تنها با هدف دریافت پروتئین کازئین در شب بسیار و بسیار سودمند است و در واقع بهترین انتخاب است.
فراموش نکنیم که نیاز افراد در تغذیه بسیار متفاوت است ممکن است یک فرد از دو سالگی شیر مصرف نکند و یک فرد هم تا اخرعمر هر روز یک لیتر شیر مصرف کند و هر دو هم از تمام جنبه ها پزشکی سالم بمانند.واقعیت امر این است که متاسفانه امروز حتی نفس کشیدن در تهران مضر است و این یعنی صنعت
.

کلمات کلیدی:

شیر ماست محلی لبنیات تکیه چمن بدنسازی انرژی پروتئین زندگی سالم سلامتی

سایر مقالات